Повишаване на случаите с респираторни заболявания се наблюдава в Сливен

Повишаване на случаите с респираторни заболявания се наблюдава в Сливен. Това съобщиха от РЗИ.  За периода от 14 до 18 януари  е регистрирана заболяемост 166,49 на 10 000 души население.

На заседание на  Регионалното бюро за борба с Грипа и ОРЗ, в което участват представители на лечебни заведения за болнична и доболнична помощ, на Регионално управление на образованието, специалисти по инфекциозни болести, епидемиология  и др. е решено  да продължи събирането на данни за заболяемостта от ОРЗ и Грип . При достигане на епидемични нива на интензивността на епидемичния процес да бъде обявена грипна епидемия.

С цел намаляване разпространението на Грип и ОРЗ, РЗИ Сливен напомня да се избягва самолечението и да се търси лекарска помощ още при първите симптоми, за назначаване на навременно противовирусно лечение.