Повишена ще бъде компетенцията на учителите от Община Симитли по теми, свързани със здравето и безопасността на учениците

Симитли. Педагозите от училищата в община Симитли са вече по-квалифицирани за здравето и безопасността на децата. Това е само началото на привилегиите за децата и училищата в симитлийска община, които ще има в изпълнение на трансграничен българо-гръцки проект. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от отдел „Образование“ към Община Симитли. „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита“ представя, първоначално специални компетенции за активно работещите с деца. Надграждането е подобряване на здравните услуги и социалните грижи. Проектът е финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017 г. В гимназията в Симитли учителите участваха в семинари за обучение, трансфер на знания по критичните проблеми на деца в риск (изчезнали деца, деца-жертви на трафик), сигурността на децата. Фокусът е за насърчаване на българската страна за съществуващите европейски инструменти като Европейската линия за изчезнали деца 116 000, Европейската система за алармиране за изчезнали деца, ECAAS (European Child Alert Automated System) и Системата за алармиране за изчезнали деца, Amber Alert. “Усмивката на детето” от Гърция е водеща организация по проекта, в партньорство в Регионалното управление Образование в Благоевград. “Усмивката на детето” от Гърция е и една от водещите организации, развиващи посочените инструменти за защита на децата.

Пред преподавателите бяха разяснени следващите стъпки, в изпълнение на проекта, които обхващат отново училищата в общината. А именно: предстоят дейности, насочени към подобряване на здравните услуги за деца в района на интервенция чрез разработването на всеобхватни програми за превантивна медицина, които да обхванат 6 200 деца в трансграничния район на Гърция-България. В рамките на проекта, всички партньори, които ще осъществяват дейности по превантивната медицина в Гърция и в България, ще използват съществуващата техника и апаратура за провеждане на превантивна медицина на водещата организация „Усмивката на детето” и по-специално: Мобилен офталмологичен кабинет за деца и Мобилна поликлиника “ХИПОКРАТ” за деца, която включва следните самостоятелни кабинети за: УНГ; кардиология; педиатрия; офталмология и стоматология.

След това ще има и дейности за подобряване на услугите за социални грижи, предоставяни на деца чрез образование на представители на организации и институции, които работят с деца и предоставят спешна помощ и спасителни служби, а също така спомага за развитието и насърчаването на социалните центрове за подкрепа на деца и семейства в нужда.

Проектът „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита“ е финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”, съфинансирана 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от националните бюджети на участващите страни. Проектът попада в приоритетна ос 1: Качество на живот – осъвременяване и управление на околната среда и културното наследство, подобряване на здравното и социалното състояние, и на качеството на живот в трансграничния регион, както и благоденствието на неговите жители; Поле на приложение 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по социалните и здравните въпроси. Неговото приложение започва в началото на октомври 2017 г. и ще завърши на 30 септември 2019 г.

Ливия НИНОВА