Подготовката във всички учебни заведения в област Велико Търново е приключила и те са в готовност за новата учебна година, установи РЗИ  

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. По-голямата част от учебните заведения на територията на област Велико Търново са в много добро състояние. Това сочат данните от проверките на Регионалната здравна инспекция преди началото на учебната година. През периода от 1 до 12 август по предварително уточнен с общинските администрации план-график, са извършени съвместни проверки във всички 90 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 31 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания. В хода на проверките е изяснено, че две от училищата в областта се закриват (ОУ село Горско Ново село и ОУ село Страхилово), а Професионалната гимназия по селско стопанство в Боруш се слива с Професионалната гимназия по хранителни технологии в град Готна Оряховица, като материалната база в Боруш ще продължи да се използва. Двете помощни училища, във Велико Търново и село Ново село, са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съгласно нормативните изисквания в Закона за предучилищно и училищно образование.
Към 13 септември са изпълнени 20 от издадените предписания. Постъпили са 11 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (ПМГ „Васил Друмев” – град Велико Търново, ПГТ „Д-р П. Берон“ – град Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски“ – село Водолей, община Велико Търново, ОУ „Елин Пелин“ – село Първомайци, община Горна Оряховица, СУ „Ив. Момчилов” – град Елена, НУ „Н. Козлев” – град Лясковец, ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, ОУ „Бачо Киро“ – град Бяла черква, СУ „Цветан Радославов“ – град Свищов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Овча могила, община Свищов и СУ „Св. Климент Охридски“ – село Камен, община Стражица), като в четири от обектите някои от мероприятията са изпълнени. Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи големи инвестиции (подмяна на дограми, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на луминесцентно осветление, подмяна на отоплителни инсталации и други), поради което за част от тях не са осигурени финансови средства през настоящата година, а в други са започнати или предстоят ремонтни дейности по европейски проекти. Така например в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в свищовското село Овча могила се извършва ремонт по проект, който се очаква да приключи до началото на месец ноември. Дотогава учениците ще учат в сградата на бившия Социален учебно-професионален център, където са създадени необходимите условия.
Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не е пречка за започване на учебната 2017/2018 година.
Освен в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Овча могила, още в три учебни заведения в областта (ЦСОП – с. Ново село, община Велико Търново, ОУ „Хр. Ботев” – с. Беброво, община Елена и СУ „Н. Катранов“ – гр. Свищов) ще продължи извършването на ремонтни дейности предимно във физкултурни салони и след началото на учебната 2016/2017 година, но това няма да създаде пряк риск за живота и здравето на учениците и няма да доведе до нарушаване на нормалното протичане на учебния процес, тъй като същите ще приключат най-късно до средата на месец октомври, а дотогава занятията по физическа култура се провеждат на външните спортни площадки.

Общата оценка на Регионалната здравна инспекция е, че подготовката в учебните заведения е приключила и по-голямата част от тях са в много добро състояние, предвид на което на 15 септември всички училища на територията на област Велико Търново ще започнат новата учебна година.
РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен здравен контрол в учебните заведения на областта, в това число и по изпълнението на предписаните мероприятия.