Подобряване на градската среда в района на „Колушко дере” е сред одобрените проектни идеи за допълване на Инвестиционната програма на Община Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Подобряване на градската среда, енергийна ефективност и образователна инфраструктура са одобрените проектни идеи за допълване на Инвестиционната програма на Община Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. Получените проектни фишове са 21 броя, подадени от 17 кандидати и заинтересовани лица, оценени са по критериите за административно съответствие, допустимост и са им дадени точки по критериите за качество. В зависимост от получените точки са одобрени 14 проектни фиша с точки от 15 до 28. Основанието за отпадането на 1 фиш за проектна идея е несъответствие по критерии за допустимост, а останалите 6 не са попълнени изцяло и не отговарят на критериите за административно съответствие. Едното предложение е по инвестиционен приоритет „Градска среда“. То касае създаването на привлекателна градска среда в обхвата на „Колушко дере”. Подаден е проектен фиш за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата, ползвана от отдел „Разследване” към Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Останалите одобрени проектни фишове са по  инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“. Каса се за училища, детски градини и за сградата на Обединен детски комплекс. Общата стойност на одобрените проектни фишове е над 5 600 000 лева.

Венцеслав ИЛЧЕВ