Подп. Иван Иванов, командир на Военно формирование 26 400: С произнасяне на свещените за всеки един военнослужещ думи „Заклех се“, България минава над всичко

Подполковник Иван Иванов, командир на Военно формирование 26 400 в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод 6 май – Ден на храбростта и българската армия.

Фокус: Подполковник Иванов, в Деня на българската армия нека поговорим за това каква е ролята ѝ според Вас в нашето съвремие?

Иван Иванов: Армията винаги е имала своето място в държавата. Изхождайки от древната приказка, че държавността се състои от образованието, религията и армията, то мога да кажа, че именно ние сме един от основните стълбове на държавността. В днешно време армията е на своето място, защитавайки националните интереси и териториалната цялост на България.

Фокус: Как протече 2016 година за Вашето формирование? Какво отчитате като постижение и какво като проблем и каква към момента се очертава да бъде за Вас 2017 година?

Иван Иванов: 2016 година бе една изключително динамична и знакова година за нас, като основно за нея мога да спомена, че успяхме да изпълним всички планове и задачи, които стояха пред формированието, свързани с подготовка, сертификация на модул за активна охрана и отбрана на летище. Всички тези подготовки минаха успешно. В хода на подготовката за тези планове и задачи изпълнявахме значителен брой задачи продиктувани от третата мисия на въоръжените сили по оказване на съдействие на другите органи при гасене на пожари, унищожаване на невзривени боеприпаси. Също така съдействахме на органите МВР по македонската и гръцката граница.

Фокус: Вие бяхте едни от първите, които изпълнявахте задачи по гранично контролно-пропускателните пунктове на българо-македонската граница. Към момента темата за сигурността на границите ни продължава да е актуална. Каква е ролята на Военно формирование 26 400 в охраната на границата ни, тъй като ние тук сме погранична област?

Иван Иванов: На този етап ние поддържаме постоянна готовност, при необходимост и при искане от Министерството на вътрешните работи (МВР) да окажем необходимото съдействие на Главна дирекция „Гранична полиция“ по охраната на държавната граница.

Фокус: В момента какво е положението край границата, оказвате ли съдействие на МВР по нейната охрана?

Иван Иванов: На този етап не участваме, но както споменах имаме постоянна готовност, независимо от частта на деня или нощта, дали празник или делник, в оказаните срокове да окажем необходимото и искано от нас съдействие.

Фокус: Как стои въпросът с личния състав на формированието, окомплектовани ли сте изцяло?

Иван Иванов: Това е един много чувствителен въпрос. За съжаление през последната година – година и половина един значителен брой колеги напуснаха формированието и то по напълно обективни причини, най-вече свързани със социалния статус на военно служещите. Всички те намериха реализация в други сфери и още по-лошо лично за мен е, че те се реализираха извън пределите на България.

Фокус: Вие споменахте, че за съжаление към днешна дата доста хора напускат армията, но пък има ли и такива, които искат да служат?

Иван Иванов: Скоро бе проведен конкурс и са назначени 28 военнослужещи след преминаване на медицински и психологически прегледи, както и съответните изпити за физическа пригодност. След тези тежки изпити бяха номинирани 28 военнослужещи, на които на 26 май им предстои да произнесат военната си клетва и свещената за нас дума „Заклех се“.

Фокус: Тоест има оптимизъм.

Иван Иванов: Има оптимизъм наистина.

Фокус: В какво състояние е техниката на формированието, как я поддържате и решавате проблемите, които възникват с нея?

Иван Иванов: Състоянието на техниката – всеизвестно е, че техниката в Сухопътни войски е морално остаряла, но се поддържа в такъв вид и такова състояние с което независимо от ограниченията сме в състояние да си изпълним задачите. Не крием обаче нашата надежда и дългоочакван проект за модернизация на Сухопътните войски. Надяваме се, че той ще бъде реализиран, което ще допринесе за по-доброто качество на изпълняваните от нас задачи.

Фокус: Как стоят нещата с другите видове осигурявания, с логистиката, с инфраструктурата на формированието – помещения, сграден фонд?

Иван Иванов: Поддържат се в условията на финансови и икономически затруднения. Българският военнослужещ винаги е бил коректен и съзнателен относно това с което разполага и с това как то трябва да се поддържа, за да се създават най-добрите условия за функционирането на армията.

Фокус: Какво е най-важното, за да служат воините професионално и да изпълняват многобройните си задачи в днешно време? Вие като командир какво най-вече изисквате от хората в тези условия?

Иван Иванов: Нещото, което най-много изисквам от хората, то това е да бъдат подготвени. Подготовката при нас е и винаги е била на пиедестал. Военнослужещите осъзнават това, че за да бъдат изпълнени задачи, те трябва да притежават необходимата подготовка за изпълнение на тези задачи.

Фокус: И може би да имат дисциплина?

Иван Иванов: Дисциплината е в основата на всичко.

Фокус: Ние сме край с богата военна история. С вас и преди сме говорили по темата и за героизма, който не веднъж са проявявали жителите на Пиринска Македония. Днес според Вас готови ли са хората, а и армията достойно да защитава страната ни, следвайки девиза „България над всичко“?

Иван Иванов: Не бих казал, че за нас това е девиз – с произнасяне на свещените за всеки един военно служещ думи „Заклех се“, България минава над всичко, колкото и тривиално да звучи. Ще се върна в началото на нашия разговор когато ме попитахте какво се е случило през 2016 година, то мога да кажа, че макар да бяхме изправени пред много трудности, успяхме да изпълним всичките си задачи. Лично за себе си след всичко това, вече съм на 100 % убеден, макар колебанията, които съм имал относно качествата, които притежават военнослужещите, че те притежават честта, достойнството и показват, че България е над всичко.

Фокус: Значи ли това, че хората могат да бъдат спокойни, че вие сте там където трябва…

Иван Иванов: И където има нужда!

Фокус: Какво искате да пожелаете на нашите слушатели и читатели по повод празника?

Иван Иванов: Нека бъдат живи, здрави, обединени и да вярват, че ние, независимо от ситуацията, в която се намират въоръжените сили сме на поста си денонощно и няма да пожалим сили и средства, изпълнявайки нашите конституционни задължения. По случай Деня на храбростта и Празник на Българската армия-6май искам да поздравя и целия личен състав на Трети отделен механизиран батальон-Благоевград. С чувство на гордост от постигнатите високи резултати, изразявам своята признателност за достойната служба на военнослужещите от батальона и им пожелавам здраве, сили, успехи и удовлетворение от благородното дело- защита на Майка България!

Ливия НИНОВА