Покачва се делът на безработните лица с основно и средно образование в община Свищов

Свищов. Покачва се делът на безработните лица с основно и средно образование в община Свищов.Това показват данните за нивото на безработицата през месец декември, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Таня Гуцева, директор Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов. Тя посочи, Лицата със средно образование са 573, което е 59,87 на сто от структурата на безработните по образование. Групата на лицата с основно образование наброява 146 души, а относителният й дял заема 15,26.  Висшистите без работа са  176 души с относителен дял 18,39 на сто от образователната структура. Групата на лицата начално и по-ниско образование включва 62 души, а относителният й дял заема 6,48 %.

Таня Гуцева съобщи, че най-голям е броят на лицата с работническа професия без работа – 347 души или 36,26 на сто. Тази група вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 60 души и покачване на дела с 2,53 пункта. Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 310 души. Относителният им дял е 32,39 %.

Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 300 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 16 души. Относителният им дял е 31,35 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.

Надежда КРЪСТЕВА