Полицейските инспектори от ОД МВР – Смолян ще връчват информационни писма на гражданите

Полицейските инспектори от ОД МВР – Смолян ще връчват информационни писма на гражданите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Смолян. В изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи господин Пламен Узунов, полицейските и младшите полицейски инспектори от ОД на МВР – Смолян ще връчват информационни писма, от които да е видно имената на служителя на териториална полиция, който обслужва дадения район. В тях ще бъдат посочени и телефоните на служителя, отговарящ за района, дежурната част на районните управления, дежурната част в областна дирекция на МВР гр. Смолян, а така също и телефоните за контакт на дирекция „Инспекторат“ и дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР – София. Информационните писма ще бъдат връчени на управителите на етажна собственост, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти в съответното населено място. Инициативата се провежда с оглед подобряване ефективната комуникация на служителите на МВР с гражданите по местоживеене.