Полицията състави четири акта на собственици на нерегистрирани каруци

 

Твърдица: Специализирана операция на полицията в Твърдица по противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на селскостопанската продукция. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Акцията е проведена за времето от  28 до 30 май в населените места, в които няма постоянно  полицейско присъствие, на територията на РУ-Твърдица. Проверени са 46 лица, 23 превозни средства. Извършен е контрол по движението и състоянието на превозните средства с животинска тяга.

Установени са впрегатни животни оставени на паша в житни насаждения и в овощни градини, които унищожават селскостопанската продукция. Нарушителите са изведени от частните имоти, съставени са актове по ЗОССИ. Съставени са 4 акта по Наредбата на  общината на собственици на превозни средства с животинска тяга, които не са регистрирани, нямат съответните отличителни знаци и не спазват часовете на движение.

Констатирани са общо 23 нарушения, от които 6 по Закона за движение по пътищата. В хода на операцията не са регистрирани престъпления и нарушения на обществения ред.

РУ-Твърдица планира специализирани операции по опазване на реколтата от череши в региона. Планирани са обходи в районите с трайни насаждения в град Шивачево и село Сборище, проверки на пунктовете за изкупуване на продукцията, както и пряко взаимодействие с кметовете по места за недопускане на престъпни посегателства.