Полк. Димитър Недевски: Плажовете на Черноморец не са замърсени с радионуклиди и опасност за жителите и туристите не съществува

Снимка: Военна академия

Плажовете на Черноморец не са замърсени с радионуклиди и опасност за жителите на града, както и за туристите не съществува. Това каза за Агенция „Фокус“ полк. доц. д-р Димитър Недевски – началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ към Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги С. Раковски“, във връзка с информацията за завишен радиационен гама фон в залива Вромос. По думите му не е такава ситуацията в района на залива Вромос. „Нормалните стойности на гама фона по Южното Черноморие са от порядъка на 0,1- 0,11 микросиверта за час (µSv/h). При направени замервания от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) са констатирани завишени стойности само в района на залива Вромос. Замърсяването е неравномерно и специфичното е, че има определени отделни участъци, в които тези стойности са по-високи т.нар. разпетняване на това радиоактивно замърсяване“, обясни той. Полк. Недевски уточни, че замърсяването е отчетено само в района на залива Вромос и по-точно пясъчната ивица, а водата в района не е замърсена. Той обясни, че алфа, бета и гама лъченията, получени при радиоактивния разпад действат по специфичен начин върху организма. „В участъците, където има завишени стойности, трябва да се има предвид, че опасността за хората е основно от възможността за попадане на радионуклиди в организма и предизвикването на т.нар. вътрешно облъчване. Когато се отчитат процесите и взаимодействието на лъченията с материята, през която преминават, от голямо значение е да се вземе предвид, че те зависят от индивидуалните физиологични особености на организма – възраст, пол, физическо състояние, така че това са много индивидуални показатели“, коментира той.
„Доколкото съм запознат, този проблем съществува от години. Прави ми впечатление, че има сезонно фокусиране върху него и нищо чудно това да е породено от чисто конюнктурни причини. Считам, че нормално и правилно е да се има доверие на РЗИ, която е органът, който се произнася за това има ли опасност за здравето на хората“, каза още полк.Недевски