Получени са завишени резултати по показател естествен уран в три от водоснабдителните зони на регион Велинград

Пазарджик. В РЗИ-Пазарджик постъпиха данни от мониторинговото наблюдение на ВКТВ-Велинград за получени завишени резултати по радиологични показатели /естествен уран/ от проби питейна вода в три от водоснабдителните зони на регион Велинград, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Таня Чомакова от РЗИ-Пазарджик. Те са от зона – Грашево, махала Мечо корито, зона – Св. Петка, Юндола, Пашово, зона – част от кв. Чепино и малка част от кв. Лъжене на гр. Велинград. „На 20 април директорът на РЗИ-Пазарджик разпореди предприемането на спешни действия от страна на доставчика на питейна вода за отстраняване на всякакъв възможен риск за здравето на населението. Разпоредено е на ВКТВ-Велинград незабавно спиране на водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници, осигуряването на достатъчни количество качествена питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 на МЗ и извършването на учестен мониторинг“, уточни Чомакова. Тя допълни, че РЗИ-Пазарджик извършва мониторинг на питейните води в област Пазарджик и до сега по показател „естествен уран“ не са констатирани отклонения.
Ваня НИКОЛОВА