Поради отстраняване на аварии без вода до 17.00 часа ще останат ул.“Митко Палаузов“ и кв. Етъра” в Габрово

Габрово. Поради отстраняване на аварии без вода до 17.00 часа ще останат ул.“Митко Палаузов“ и кв. Етъра” в Габрово. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от „Водоснабдяване и канализация“ – Габрово.

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците е въведен режим на водоподаване в селата Яворец, Камещица, Музга, Смиловци, Борско, Драгановци, Драгиевци, Новаковци. Вода се подава през ден от 17.00 часа до 8.00 часа на следващия ден. Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

От 1 септември е въведен режим на водоподаване в селата Влайчовци, Здравковец, Междене и Узуните както следва: с. Здравковец – 48 часа има вода Горен край, след това 48 часа има вода Долен край на селото; село Влайчовци – 4 дни няма вода, 1 ден има вода. За селата Междене и Узуните вода се подава през 24 часа. Пускането и спирането стават в 09.00 часа.

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник на с. Лесичарка, ВиК – Габрово въвежда режим на водоподаване в селата Велковци, Лесичарка, Драгомани и махала Поповци ще се редуват със с.Костенковци.

Във връзка с намаления дебит на местните водоизточници и по предложение на кметския наместник е въведен режим на водоподаване в село Кози рог – висока зона до възстановяване на дебита. В посочената зона вода има в събота, неделя и сряда. В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането стават в 09.00 часа.

Надежда КРЪСТЕВА