Пореден проект за близо 230 хиляди лева ще реализира община Свищов

Свищов. Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри финансиране на община Свищов за реализиране на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 228 272 лева ще бъде насочена към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) на територията на община Свищов. С предвидените дейности за здравно-социална, психологическа подкрепа в домашна среда на потребителите, назначаване, обучение и супервизия на персонала, закупуване на автомобил ще се достигне до всяко нуждаещо се лице с увреждане и в невъзможност за самообслужване в град Свищов и 15-те населени места от общината.

Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Свищов, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.