Поредна среща се проведе в Община Видин с представители на  Инициативния комитет от град Дунавци

 

Заместник-кметът на Община Видин инж. Цветан Асенов се срещна с представители на Инициативния комитет от град Дунавци по тяхна молба, във връзка с възстановяване дейността на  животновъдна ферма в близост до населеното място, съобщиха от пресцентъра на общината.  На срещата присъства Деница Славкова, директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана. Инж. Асенов припомни, че намерението на новите собственици на обекта е той да заработи отново като свинеферма. Представителите на Инициативния комитет обясниха притесненията си и зададоха конкретни въпроси към Деница Славкова. Според тях жителите на Дунавци се опасяват от евентуалното замърсяване на  въздуха и почвата с вредни емисии в бъдеще, вследствие работата на животновъдната ферма.

Директорът на Регионалната инспекция Деница Славкова отговори на всички въпроси и разясни някои подробности относно предприемането на действия, регламентирани от закона във връзка с опазване на околната среда и здравето на хората. На срещата двете страни изразиха готовност да продължат диалога при желание от страна на Инициативния комитет, както с РИОСВ – Монтана, така и с всички други заинтересовани държавни и общински институции. Стана ясно, че ще бъдат спазвани всички законови разпоредби без да се допускат компромиси.

Преди седмица беше проведена още една работна среща, на която присъстваха кметът на Община Видин Огнян Ценков с част от ръководния си екип и експерти от Общината, директорът на Регионалната здравна инспекция, представители на Областната дирекция по безопасност на храните и Областната дирекция „Земеделие”, имащи отношение по темата.