Постоянната комисия по заетостта ще заседава в Шумен

Редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Шумен ще се проведе от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен. Това съобщиха от областната администрация. Ще бъде обсъдено предложението на началника на Регионално управление на образованието Шумен за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво. В дневния ред е включено и обсъждане на дейности през 2019 г., във връзка с провеждане на проучването на потребностите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.