Постоянната комисия по заетост в Кюстендил утвърди план-приема за новата учебна година

Кюстендил. Постоянната комисия по заетост в Кюстендил утвърди план-приема за новата учебна година, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Заседанието беше водено от зам.-областният управител на Кюстендил Райчо Цветин. Държавният план-прием е за професионалните и профилирани гимназии, както и за средните учебни заведения в област Кюстендил. Инж. Силвия Тонева от Регионално управление на образованието в Кюстендил представи подробностите. Предложенията за държавния план-прием са включени 23 паралелки за професионално образование и обучение, 18 паралелки в дневна форма в дневна форма, 5 паралелки в дуално форма, както и 14 профилирани паралелки от които 7 с акцент профили. Предложението е изготвено на база брой ученици, обучавани в седмите класове, предложенията на директорите на учебните заведения, потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления, становища на дирекциите „Бюро по труда”, както и на кметовете на общини. В тази връзка са проведени и предварителни работни срещи. Стана ясно, че в предходната учебна година от планирани 43 паралелки са реализирани 38, пет паралелки са били закрити. Броят на учениците

 

Венцеслав ИЛЧЕВ