Потвърдиха използването на невидимо мастило по бюлетините за избор на кмет във варненското село Бозвелийско

Експертизи, поръчани от съда са потвърдили, че при изборите за кмет във варненското село Бозвелийско е използвано пишещо средство с обезцветяващо пишещо вещество. Това съобщават от Административния съд в града след проведеното днес заседание по делото. То е образувано по жалба на Живко Панев, по оспорване на Решение на Общинската избирателна комисия в Провадия за определяне на изборните резултати за кмет на село Бозвелийско.

В хода на процеса съдът назначи две съдебно-технически експертизи, както и химическа, с цел установяване дали е използвано така нареченото невидимо мастило при изборните бюлетини за кмет в село Бозвелийско. От Административния съд припомнят, че според заключението на първата експертиза, е вероятно натискът върху бюлетините да е от вид мастило с изчезващо действие. Поради липсата на категоричност за употреба на т.нар. невидимо мастило върху недействителните бюлетини за кмет в село Бозвелийско при първата експертиза,  съдът назначи следващите експертизи – химическа и техническа, като възложи извършването им на Научноизследователския институт по криминалистика – София и Лабораторията към специализирания отряд за борба с тероризма.

Задачите към вещите лица са били да се установи има ли наличие на следи от пишещо средство – по възможност да се определи химичния му състав, без да бъде нарушавана целостта на представените за анализ образци. Цел на изследването е било да се установи и дали поставените върху бюлетините знаци, по какъв начин са нанесени и при нанасянето им дали е използвано обезцветяващо пишещо средство.

В днешното съдебно заседание вещите лица  потвърдиха резултатите от направените от тях експертизи, като посочиха, че в анализа на недействителните бюлетини от произведения избор за кмет на кметство село Бозвелийско, е налице „категоричен извод, че изследваните безцветни щрихи са изписани върху бюлетините, като е използвано пишещо средство с обезцветяващо пишещо вещество“ и уточняват в експертизата си, че „подобни пишещи средства се продават свободно в търговската мрежа като „химикалки с изчезващо мастило“.

Експертизите са направени чрез  изследване с микроскоп и видеоспектрален компаратор, химическо проявяване, течна и газова хроматография с масселективен детектор на обявените за недействителни бюлетини от произведения избор за кмет на кметство село Бозвелийско. В резултат, от общ брой 177 недействителни бюлетини, вещите лица обявиха, че обработени с  изчезващо мастило от недействителните бюлетините за жалбоподателя – Живко Панев са: секция 18 – 76 бюлетини, секция 19 – 69 бюлетини; за Дамян Дамянов – в две избирателни секции са доказани общо 18 бр. недействителни бюлетини, отбелязани с обезцветяващо мастило.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения 7-дневен срок.