„Поход на мечтите“ ще се проведе във Варна на 1 април в партньорство с институцията на Омбудсмана

Първо събитие от поредицата „Поход на мечтите“ ще се проведе на 1 април във Варна. Инициатор е организацията „Лумос“. „Поход на мечтите“ е инициатива на младежи с интелектуални затруднения от семейства и в грижа. Той ще обхване Варна, Добрич, Казанлък и София, съобщават организаторите. Събитието във Варна ще се състои от 14 часа до 16 часа в Юнашкия салон. Походът ще се състои от дискусионни срещи в общностите, като водещи ще бъдат младите хора, подкрепени от Лумос и със специалното партньорство на институцията на Омбудсмана на Република България. Участници ще бъдат млади хора с интелектуални затруднения от семейства и в грижа, родители на деца с увреждания, местна власт, професионалисти, местна общност, НПО, доставчици на услуги, бизнес представители, които заедно ще изработят Манифест, който да бъде подкрепен от заинтересованите страни на национално ниво. Цел на събитието е да се обсъди със заинтересованите страни какво се е променило за 7 години, от създаването на Групата за детско и младежка участие към „Лумос“, по отношение на спазване на техните права за социално включване, професионална реализация и независим живот.