По разкриването на нова култова сграда работят археолозите в античния град Мисионис

Снимка:Община Търговище

Ангел Конаклиев, археолог,  съръководител на разкопките в античния град Мисионис край Търговище, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус:Седмица след началото на тазгодишните разкопки на територията на античния град Мисионис вече има интересни резултати. Г-н Конаклиев върху какво работите през настоящия сезон?

Ангел Конаклиев: Ще продължим работа в сектора, северно от Базилика 2, започнат през миналата година. Още през миналата година там беше загатнат, но сега вече със сигурност излезе зид, който е граден на хоросан. На базата на всички традиционни строителни техники, които сме проучили на обекта, с голямо основание можем да предположим, че става въпрос за храм, защото е единственият от всички останали градежи, който е извършен на хоросан, застлан е със същите плочки, които са положени в първите три базилики. Те са с размери 31 на 31 см, с украса, открихме и фрагменти, на които личат стенописи. Извършено беше и освещаване на защитното покритие над баптистерия, който беше открит при разкопките през 1969 година, но беше затрупан от съобръжения за сигурност. Едва сега, когато се появи възможност, с помощта на Ротари клуб- Търговище и приятели, беше направено защитно стъклено покритие и може да се каже, че е експониран. Писцината е много интересна, във форма на четирилистна детелина или равнораменен кръст, ориентирана е точно в посоките, вдълбана е в пода. Основните задачи през настоящия археологически сезон са разкриване на сградата, резиденция на местния епископ, тя се очертава като много голяма и все още не можем да достигнем крайните северни части, проучване на сградата, градена на хоросан, както и съпътстващите ги късносредновековни и ранносредновековни сгради, които са върху тях.

Фокус: Какво финансиране е осигурено?

Ангел Конаклиев: Проучванията и през тази година се финансират от община Търговище, от спонсори и от Министерството на културата. Разкопките  ще продължат докъм средата на месец август.

Фокус: Как изглеждат откритите фрагменти със стенописи в новооткрития храм?

Ангел  Конаклиев: В много натрошен вид са, но на единия от фрагментите от стенописи се вижда как майсторът, човекът който ги е работил, който е правил украсата на тази сграда, с тънък предмет  е очертал силуета на фигурата, която иска да придаде. Иначе те са изпълнени в тъмно синьо почти до черно върху добре загладена мазилка. Фрагментите със стенописите бяха открити в неопожарен план и затова са се запазили. Плочките, с които е покрита сградата, са едни и същи по размер и материал, с тези от останалите базилики на Мисионис. Украсата е правена на ръка, преди изпичането. Виждат се т.нар. осморки, прави линии по периферията, кръстосани през центъра на плочката.

Фокус: Баптистерият предизвиква любопитство.

Ангел Конаклиев: Много е интересен паметникът.Може да се каже, че е експониран, защитен е дотам, че повече не може да бъде разрушен. Мисля, че е възможно възстановяването му поне във вида, в който е открит през 1969 година. Имаме стари снимки от  проучването му, дори цветни диапозитиви, които показват оцветяването вътре на самата писцина. Изграденото защитно покритието е от специално стъкло, не пропуска ултравиолетовите лъчи и няма да позволи разрушаването на пигментирания слой на обмазката вътре в писцината. Запазен е изцяло автентичният под, на места е разрушен при иманярските набези, но в голяма част е запазен, Доколкото ми е известно няма така ин сито представяни баптистерии от този ранен период, говорим за края на 5 началото на 6 век, когато масово хората от провинциите на Византия са приемали християнството.

Ивелина ИВАНОВА