Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 9 октомври 2018 г. в Люксембург. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В рамките на Съвета се предвижда политически дебат по две ключови досиета, които са част от цялостния подход за намаляване на емисиите СО2 от автомобилите. По предложенията за Регламент за определяне на стандарти за емисии на СО2 от нови тежкотоварни автомобили и Регламент, установяващ стандарти за емисиите на нови леки и лекотоварни автомобили, държавите-членки ще дебатират заложените цели и механизма за стимулиране на нулево и ниско емисионни автомобили. Съветът ще приеме Заключения, изразяващи основните елементи на преговорната позиция на ЕС за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която ще се проведе през декември тази година в Полша. Очаква се министрите да приемат и Заключения на Съвета на ЕС относно позицията на ЕС за предстоящите през ноември срещи по Рамковата конвенция за биологично разнообразие на ООН.
МС одобри също позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвет външни работи (Търговия) на Европейския съюз. То ще се проведе на 4 и 5 октомври в Инсбрук, Австрия. В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени теми, свързани с модернизацията на Световната търговска организация (СТО), търговските отношения между ЕС и САЩ, както и актуалното състояние на текущите преговори на ЕС с трети страни.
В периода 10-11 септември се състоя неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“. Делегациите дебатираха относно предизвикателствата от регулаторен и политически характер пред осигуряването на достъп до лекарствени продукти, получили разрешение за употреба чрез централизираната процедура. Акцент бяха високите цени на иновативните лекарства, както и липсата на достатъчно доказателства за ефективността им. Обсъдена беше също темата за инвестиции в дигиталното здравеопазване.