Правителството одобри са допълнителни 430 893 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба. С предоставените 430 893 лв. ще бъде обезпечено изпълнението на ангажиментите на страната ни по Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София.
Споразумението беше сключено на 12 април 2019 г. Ратифицирано е от Народното събрание със закон, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 2019 г., и влезе в сила на 10 май 2019 г. То предвижда правителството да окаже финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната и при параметри и условия, съобразени с международните стандарти за обезпечаване функционирането на международни финансови институции от ранга на Световната банка. Същата практика е прилагана и в другите страни, в които Банката има подобни структури и предоставя изнесени дейности.
Тези средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.