Правителството ще обсъди Национална програма за противодействие на трафика на хора

Като първа точка в програмата на кабинета за седмичното правителствено заседание е заложен Проект на решение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. В дневния ред на министрите е включено и постановление за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право. Очаква се министрите да обсъдят и промени в правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с постановление №46 на Министерския съвет от 2010 г. Ще бъде разгледан и доклад за одобряване на резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 12 февруари 2019 г. в Брюксел. В програмата е заложено и утвърждаването на Меморандума за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан, подписан на 31 октомври 2018 г. в София.