Преглед на варненския печат

„Проучват стандарта на живот във Варна и областта“ е заглавие от първа страница на вестник „Черно море“.Националният статистически институт (НСИ) започва анкетно проучване „Статистика на доходите и условия- та на живот 2017” във Варна и областта. Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пети път, а тези, които са участва- ли пет последователни години, ще бъдат посетени за шести път. „Гимназисти учат връстници как да се предпазят от ХИВ“ е друго заглавие от днешния брой. Как да информират връстниците за полово предаваните болести, за опасността от ХИВ/СПИН, както и кои са съвременните методи на контрацепция – за това се обучават гимназисти от училищни превантивни клубове във Варна. „Кои са основните подводни камъни в сексуалното възпитание и опасностите, които дебнат по време на половия живот и как точно да достигнат до аудитория, съставена от техни връстници – това се опитвам да предам по време на Второто надграждащо обучение по ХИВ-СПИН – каза Веселина Добрева – студентка 1 курс по медицина в МУ – Варна и член на Градски превантивен клуб. По време на подобни семинари е от съществено значение как точно се води лекцията, как да се говори ясно и на достъпен език, как да се усвои езикът на внушението. Обученията са част от общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН, осъществявана от дирекция „Превенции” и се реализира в тясно партньорство с експертите в тази област. „Европа отпуска пари за модернизация на рибарски пристанища и лодкостоянки“, съобщава още вестникът. Стартира прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища в градовете Варна и Балчик и към изграждане на три лодкостоянки по крайбрежието. По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси с цел да се повишат качеството и контролът на разтоварваните продукти, както и енергийната ефективност и условията на труд.