Преглед на основните теми във варненския печат

„Правят кухня за деца на специални диети“, е заглавие от първа страница в днешния брой на варненския вестник „Черно море“. Обособяване на кухня майка, в която да се приготвя храната за децата, които поради здравословни причини са на специални диети, предлагат от „Ученическо и столово хранене“. За целта те искат да им бъде предоставена с право на ползване материалната база на кухненския блок на МГ „Д-р Петър Берон“. Обектът се нуждае и от спешен ремонт и дружеството изявява готовност да започне поетапно подмяна на технологичното оборудване. Положително становище за предоставяне на базата беше изказано от съветниците от постоянната комисия „Наука и образование“ към варненския общински съвет и казусът беше препратен за разглеждане към ПК „Собственост и стопанство“. Окончателното решение ще бъде взето на следващата редовна сесия на местния парламент. „Удостояват директора на СУ „Св. Климент Охридски“ със златен почетен знак „За заслуги към Варна“, е друго заглавие в ежедневника. Директорът на СУ „Св. Климент Охридски“ във Варна – Петко Петков, да бъде удостоен със златен почетен знак „За заслуги към Варна“ решиха съветниците от постоянната комисия „Наука и образование“ към варненския общински съвет. Те дадоха положително становище и препратиха казуса към ПК „Култура и духовно развитие“ и председателския съвет. Окончателното решение ще бъде взето на предстоящата редовна сесия на местния парламент. „Общината да дофинансира метадоновата програма“, пише още изданието. До 75 000 лв. да бъдат отпуснати от бюджета на община Варна на УМБАЛ „Света Марина“ за дофинансиране на програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти – антагонисти на зависими от опиоиди. Това  одобри на вчерашното си заседание ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет във Варна. Допълнителните средства ще спомогнат за подобряване на условията за лечение на пациентите, закупуване на апарати за метадон и тестове и други. „Зоопаркът минава на денонощна охрана“, е друга тема в броя. Охраната на зоопарка във Варна ще бъде засилена. Съветниците от Вр.К. „Структури и общинска администрация“ към Общински съвет – Варна, одобриха назначаването на още двама служители, които ще пазят през деня, когато зоологическата градина е отворена за посетители. В момента охранителите са трима и работят нощна смяна. С новото попълнение пазачите ще станат общо пет. Тяхната задача ще бъде да предприемат действия срещу недобросъвестни гости, които хранят животните или хвърлят в клетките им опасни предмети. Служителите ще следят за посетители, промъкнали се в близост до питомците на зоопарка, и ще предотвратяват прояви на тормоз над тях. „1800 военни от 7 страни се учат да пазят Черно море в „Бриз 2017“, е друго заглавие в броя. Традиционно учението от серията „Бриз“ е сред най-големите учения, които се организират от ВМС на България – каза в ефира на телевизия „Черно море“ контраадмирал Митко Петев, командир на Военноморските сили на Република България. „Това е и върхът в подготовката на нашите военни моряци. Тазгодишното издание е 21-то. Ще участват 20 кораба, 6 летателни апарата, 1 подводница и 6 формирования със специално предназначение. От българска страна се включват 13 кораба и спомагателни катери. Личният състав, който ще бъде зает в учението е 1800 души,  от които 900 са от нашите ВМС – каза още Петев.