Преглед на основните теми във варненския печат

„Топим се годишно с близо 1000 души“ е водещото заглавие на вестник „Черно море“. Естественият прираст на населението в ареала с център Варна през периода 2015 – 2016 г. е отрицателен – населението намалява годишно с 984 души, или с 2.4 %. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Североизток. Ареалът с център Варна обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав,  Варна, Долни чифлик и Дългопол. Демографското натоварване на населението се увеличава. Застаряването на населението се увеличава. „Наемат 89 млади висшисти по „Старт на кариерата“, е друго водещо заглавие в изданието. До 19 октомври се приемаха документи от младежи с висше образование, желаещи да работят 9 месеца през 2019 г. в публичната администрация и да натрупат трудов стаж и професионален опит по придобитата специалност. На територията на Варна по програмата „Старт на кариерата“ са разкрити общо 89 работни места, от които 58 са в централните ведомства, 2 в областната администрация и 29 – в общинска администрация. Всеки имаше възможност да кандидатства едновременно за три работни места, но до две при един работодател по програмата. До 6 ноември обобщеният списък с кандидатите за работа в централните институции, министерства, агенции, областни и общински администрации ще бъде публикуван на интернет страница на Агенцията по заетостта и ще бъде изнесен на информационните табла на Бюрото по труда. „Мозайки от морски камъчета, миди и раковини гостуват във Варна“ е друго заглавие на страниците на вестника. Изложба „Картини от морето“ бе открита в арт салона на Радио Варна. Авторката Мария Манева – Мириям, гостува за трети път в артпространството. Това е втората нейна самостоятелна изложба в галерията. Художничката представя екзотични мозайки от морски камъчета, миди, раковини. Настоящата експозиция има две основни теми, едната е българската роза като символ на страната, а другата е повлияна от японската култура, но изпълнена с морски материали – японски вишни и жерави. Експозицията може да бъде разгледана до 7 ноември, в делнични дни от 14 до 18 часа, пише още изданието.