Преглед на основните теми във варненския печат

„Варненци вече могат да кандидатстват за общински пари за градинки пред блоковете“, е водещото заглавие на вестник „Черно море“. Вече може да се кандидатства за средства по новата Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“. Документът стана факт благодарение на непрекъснато постъпващите предложения от различни физически и юридически лица за благоустрояване от тяхна страна на зелени площи на територията на община Варна. Наредбата позволява да се финансират с до 5 000 лв. малки проекти, свързани с подобряване състоянието на междублоковите пространства, които са общинска собственост. Целта е да се повиши качеството на живот в отделните райони на общината чрез възстановяване, обновяване и поддържане на паркове и градинки. „Около 4000 седмокласници ще се явят на външно оценяване във Варненско“, съобщава изданието. Очакваният брой на седмокласниците, които ще се явят на национално външно оценяване по БЕЛ и математика в област Варна е около 4000, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Националното външно оценяване ще започне в 9 часа. Изпитът по български език и литература ще се проведе на 17 юни, а този по математика на 19-и. „Международен форум по социални услуги и заетост ще се проведе край Варна“, е друг акцент в броя. Международен форум, посветен на 10-годишното активно и резултатно европейско и национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта, ще се проведе край Варна. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, Националния алианс за социална отговорност и община Варна. „Индианци строят тръстиковия кораб за експедицията АБОРА ІV“, е друго заглавие в броя. Двама боливийски индианци от племето аймара от няколко дни строят 14-метровия тръстиков кораб в Белослав, който в края на юли ще отплава на международна експедиция АБОРА IV.“ Наетите в туризма непълнолетни са 2 пъти по-малко от чуждестранните работници“, е заглавие от четвърта страница. 387 непълнолетни са подали заявления досега за работа през летния сезон, научи Медийна група „Черно море“ от началника на Инспекцията по труда (ИТ) във Варна Иван Иванов. Те ще се трудят предимно като сервитьори и кухненски персонал. Като цяло броят на наетите за сезона непълнолетни е 2 пъти по-малък от този на чужденците от трети страни, добави Иванов. Статистиката за Варна сочи, че бум на наемането на непълнолетни е имало през 2017 г. Тогава Инспекцията по труда е издала 90% разрешения за наемане на непълнолетни през първите 9 месеца на годината. Увеличението е с близо 100% спрямо предходната. „Двама нови стажант-юристи прие Окръжният съд“, пише още вестникът. Двама млади юристи, завършили спец и а л н о с т „ П р а в о “ , подписаха актове по встъпване на стаж в Окръжен съд – Варна, съобщиха от ведомството. По време на официалната церемония по връчване на стажантските книжки бъдещите юристи споделиха, че за момента са се ориентирали към търговското и гражданското право, но е твърде възможно след стажа да преосмислят решението си. Половин година съдебните кандидати ще трупат впечатления и практически опит за дейността и организацията в органите на съдебната власт и ще участват в изготвянето на постановяваните от тях актове. В края на 6-месечния период стажантите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.