Преглед на основните теми във великотърновския печат

Велико Търново. „Електробуси от Китай ще возят търновци“ е заглавие от първа страница на областния всекидневник „Янтра ДНЕС“. Модерни електробуси от Китай предстои да бъдат доставени до средата на годината във Велико Търново. На обявената обществена поръчка през ноември миналата година се яви само един кандидат – консорциум „Еселор-Алфа“. Офертата е постъпила в последния момент преди приключване на крайния срок за подаване на документи. Относно разпределението на дейностите в договора между партньорите е посочено, че българското дружество ще отговаря за подготовката на офертното предложение, издаването на тръжни гаранции, счетоводството и дейностите по доставка, поддръжка и сервизиране в периода на гаранцията.

„Земеделци станаха жертва на нов вид ало измама” е друга тема в ежедневника. Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделските производители, че от началото на годината върви нов вид телефонна измама. Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за служители на фонда. Заблуждават ги, че срещу 120 лв. ще им бъде възобновена регистрацията като земеделски производители, която им била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата сума за „услугата“. ДФ „Земеделие“ припомня, че регистрацията за земеделски производители е безплатна. В тази връзка ръководството на фонда призовава всички земеделски стопани да бъдат бдителни и при съмнения за измами да сигнализират както ДФЗ, така и органите на МВР.

„Етър“ с първа контрола днес, среща и отбори от Русия и Азербайджан“ четем на спортната страница на вестника.

„Няма опасност от водна криза за региона“ е водещо заглавие в другия областен ежедневник „Борба“. „Йовковци“ е името на един от най-големите по площ язовири на територията на България. Изграден е на река Веселина, близо до Елена, и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в региона и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 куб. м и е изцяло за питейно-битово водоснабдяване на градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Дряново, Елена, Златарица и селищата в района. Той включва язовирна стена с открит траншеен преливник и вертикална водовземна кула. Язовирната стена е каменнонасипна с вертикално глинено ядро, като в отбивния тунел са разположени два стоманени тръбопровода – водовземна тръба ф 1500 мм и ф 700 мм, а на дъното е положен водопровод за екологични води ф 300 мм. Водоемът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 г., а на 27 декември 1987 г. започва неговото завиряване. Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 г.

„Брат и сестра продължават традициите на семейната изба „Върбовка“ е друга тема в ежедневника. Лора и Калоян Пеневи са поели грижата да запазят и продължат традициите на семейната изба „Върбовка“ в едноименното павликенско село. Те са брат и сестра и в момента управляват избата заедно с майка си инж. Светлана Пенева. Казват, че допреди четири-пет години и двамата са имали различна представа за това как ще подредят животите си, но след една семейна трагедия избата на родителите им се превърнала в тяхна съдба. Изба „Върбовка“ съществува от 1934 година и оттогава досега никога не е спирала да работи, макар че през годините е преживявала множество реконструкции и обрати. Семейство Пеневи са категорични, че искат да запазят автентичността на избата, защото вярват, че ако искат да вървят с големи крачки напред, трябва да почитат историята.

„Първа контрола играят „железничарите“ днес, гостуват на елитния „Дунав“ в Русе“ четем на спортната страница на вестника.