Преглед на основните теми във великотърновския печат

Велико Търново. „Община В. Търново тегли нов заем от 3 млн. лева“ е заглавие от областния всекидневник „Янтра Днес”. Нов краткосрочен заем в размер на 3 млн. лв. предстои да изтегли Община В. Търново за финансиране на разходи по текущи проекти по оперативни и други европейски програми. Кредитът ще бъде използван за проектите по ОП “Региони в растеж“, ОП “Околна среда“ и ОП “Добро управление“ – “Изграждане на кризисен център“, “Привлекателна и съхранена автентична градска среда на Велико Търново“, “Изграждане на комплекс за социални услуги за деца“ и др. Решението за заема бе гласувано в края на януари т.г.  от Общинския съвет в старата столица.

„3 милиона лева трябват на Павликени за обходен път“ е друго заглавие от ежедневника. “Основното, което инициирам като инфраструктурен проект, е да бъде довършен започнатият още през 1984 г. обходен път на Павликени“, заяви кметът на града инж. Емануил Манолов. Той поясни, че този път в голямата си част е проектиран, отчуждени са имотите, извършена е промяна на тяхното предназначение и на половината отсечка дори е изградена основата преди 35 години.

„Над 10 000 туристи са посетили музеите по празниците“ е заглавие от страница три на ежедневника. “Фондация “Искам бебе“ подкрепя желаещи да станат донори на генетичен материал“ четем на страница четири. На страница пет е публикуван материал със заглавието: “15-годишната Ива се състезава с професор и опитни творци в конкурса за съвременни любовни романи“.

На спортната страница на вестник „Янтра Днес“ четем “Сърмов подписва с немския “Кемницер“.

„Поръчка за работен проект за ремонт на великотърновския театър за 210 хил. лв. сред най-съмнителните в страната“  е заглавие от първа страница на другия областен ежедневник “Борба“. Може лиза нищожния срок от 10 дни, от които няколко са почивни и национални празници, да се извърши пълно обследване на сграда от над 10 хил. квадратни метра разгъната площ, да се извърши пълен анализ и проект за енергийна ефективност. Това е възможно само ако кандидатът да усвои парите по обществената поръчка е бил готов предварително и с нищожното време се “парират“ останалите мераклии.

„Четири платна свързват центъра на Велико Търново с два големи квартала“ е друга тема от ежедневника. Четири платна вече са изградени като пряка връзка между централната част на В. Търново и двата големи квартала –„Бузлуджа“ и „Зона В“. В началото на май предстои и полагането на асфалта и маркировката, след което трасето ще  се отвори за движение и ще реши един от най-големите проблеми на старата столица, който засяга както градския, така и национални трафик.

„Горнооряховка участва в разработването на проект за медицински център за космически туристи“, „За шести път Павликени събира малко и голямо на уникалния празник на яйцето“, „Велико Търново с население 68 859 души“ са други заглавия от страниците на всекидневника.

“Георги Сърмов преминава в родния тим на Михаел Балак“, „17 медала и купа за първо място за младите спортисти от Дома на ул. „Цветарска“, “Павел Димитров втори на турнир в Айтос“ са заглавията от спортната страница на изданието.