Преглед на основните теми в благоевградския печат

Благоевград.  На първа страница от вестник „Струма” четем „Невестино, община без и аптека, издържа 41 чиновници, кметът с 2000 лв. заплата, 11-те съветници прибират по 430 лв.“. В регионалният ежедневник се уточнява, че кметът на една от най-малките общини и председателят на Общинския съвет – Кюстендил са сред най-скъпо платените чиновници в региона. Друго заглавие в изданието гласи: „Бившата Мис ЮЗУ, която катастрофира пияна и уби двама, се споразумя за условна присъда“. По темата четем, че жената е била осъдена на 3 години условно.

От страниците на другия ежедневник на Югозапада „Вяра“ пък научаваме  „След 20 години вярна служба полицаят Тодор Илиев от Дупница се пенсионира, с 20 заплати в джоба се премести в Хамбург“. В изданието се посочва, че за дългия стаж той получи 20 заплати компенсация и прибра около 25 000 лв. Друго заглавие във вестника е „Пенсионното в Кюстендил плаща 5000 лева за поддръжката на асансьора“. По темата четем, че става въпрос за обществената поръчка за поддръжка, направена от директора Пламен Младенов.