Преглед на основните теми в добруджанския печат

„Определят бюджетните заплати по нов подход“, съобщава на първа страница вестник „Добруджанска трибуна“. Правителството е приело промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации. С промените се дава по-голяма свобода на Общинските съвети да определят заплатите на кметове на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималния размер. Приетите промени в системата на заплащане са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година. „Разселиха пет мъжки лопатари в Държавно ловно стопанство-Тервел“, съобщава изданието. Животните са доставени от ДЛС-Студен кладенец. Елените са в добро състояние и ще бъдат наблюдавани в карантинен двор с цел пълната им адаптация, преди разселването. В стопанството се поддържа добра и стабилна популация от този вид дивеч. Ежегодното разселване на животни в ловните и горски стопанства на Североизточното държавно предприятие е целенасочена политика на ръководството му и на ловните специалисти. Областният съвет на БЧК е започнал раздаването на хранителни пакети за нуждаещи се, съобщава всекидневникът. Всеки пакет съдържа 16 хранителни продукта на стойност малко над 53 лв. Теглото му е 24 килограма. Кампанията продължава до 28 февруари. От спортната страница – „Министър Кралев ще даде старт на ремонтните дейности в лекоатлетическата зала“. Започва ремонтът с осигурени от държавата средства на залата в Спортен комплекс „Добротица“. Началото ще бъде поставено символично на 14 януари в 13,00 часа в комплекс „Простор“.