Преглед на основните теми в шуменския печат

Снимка: ИА "Фокус"

„Шуменец осъди енергото“, е водещото заглавие във вестник „Шуменска заря“.Шуменският окръжен съд осъди „Енерго-про“ да заплати 3610 лв. плюс лихвата като обезщетение за пропуснати ползи от обитаването на частен имот в с. Мадара за периода 9.02.2016 г. до 6.02.2017 г. Неделчо Неделчев претендира, че неправомерно е лишен от ползването на имота заради липса на електричество. „Прокуратурата откри нарушения в общинските наредби за кучетатА”, съобщава ежедневникът. Прокуратурата откри нарушения в общинските наредби на Шумен и Велики Преслав за отглеждане, овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Общинските съветници на Шумен са записали незаконосъобразен текст: „От такси се освобождават собствениците на кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар“. Този текст прокуратурата счита, че противоречи на Закона за ветеринарномедицинската дейност, където не е предвидено аналогично основание за освобождаване от такса. „Представиха книга за Георги Лунгов“, пише изданието.  „Когато завесата се вдигне” е заглавието на представената във Велики Преслав книга за емблематичния Георги Лунгов от село Драгоево. Ако беше жив, видният общественик щеше да е навършил 80 години, но си отиде преди две десетилетия. В негова паметедноименният му внук преиздаде книга с разкази за историята на селото, художествената самодейност, известни личности и важни събития, станали в Драгоево през миналия век. Екарисажът срещу ОДБХ – Шумен „Брамас“ или шуменският екарисаж водят още три дела срещу Областната дирекция по безопасност на храните. Те са срещу три заповеди на директора на държавната институция,с които са заличени дейностите на обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3, обект за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ и третото – съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“.