Преглед на основните теми в шуменския печат

„С конституционна жалба Мая Манолова атакува цената на водата“, е водещото заглавие във вестник „Шуменска заря“.  Националният омбудсман  Мая Манолова ще атакува с конституционна жалба формирането на цената на водата. Тя смята за несправедлива единната цена на водата в рамките на една Асоциация по В и К. Това националният омбудсман заяви по време на дискусия в Шумен, в която участваха представители на КЕВР, МРРБ, Българската асоциация по водите, местна власт и граждани. „Тя натоварва най-много най-бедните български граждани, които живеят в малките населени места, където най-често е гравитачно водоснабдяването, с което те реално спонсорират малко по-заможните, а вкупом всички български граждани спонсорират В и К дружествата, което е несправедливо, не е честно, което трябва да бъде прекратено“,каза Мая Манолова. „Шуменският театър ще превзема столичните сцени“, е акцент от стр.2 в броя.  Като успешна определи 2018 г. за шуменския Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ неговият директор Димитър Димитров. Със средства на Министерството на културата основно е ремонтиран течащият от десетилетия покрив на Храма на Мелпомена.“ През декември 1,5% здравноосигурени лица смениха личния си лекар „, информира ежедневникът. В Шуменска област 2598 пациенти смениха личния си лекар през месец декември 2018 г. Най-много са избралите нов общопрактикуващ лекар в община Шумен – 1 103, а най-малко в община Каспичан – 64 души. „Общото събрание на В и К одобри процедурата за избор на управител“, пише изданието. Процедурата за избор на нов управител на В и К – Шумен няма проблеми да започне. Това се е приело днес на Общото събрание на дружеството. Представителите на държавата и на общините Шумен, Велики Преслав, Върбица, Никола Козлево и Смядово са били „за“. Въздържали се бяха кметовете на две общини Каспичан и Хитрино.