Преглед на темите в бургаския печат

Бургас. „Проектът за златна мина до границата с Турция стои замразен“ е водещото заглавие в днешния брой на вестник „Черноморски фар“. „Риск за екологията крие бъдещото находище“ е подзаглавието на статията. Преди години имаше проект за изграждане на открита мина на границата от турска страна за добив на злато. При среща на участниците в проект „Превенция на риска за устойчиво развитие на региона“ от българска страна беше повдигнат въпроса дали построяването на въпросната мина е все още в дневния ред на региона. Експерти от Одрин отговориха, че проектът е замразен, поради сериозния риск от замърсяване. Това уточняват текстът.

„700 асансьора са проверени в региона“ е друго заглавие от първа страница на днешния брой. От началото на годината до началото на този месец инспекторите към регионалния отдел на Държавната агенция, който отговаря за Бургас и региона, са проверили над 700 броя асансьори. Всички от тях има устройство за двустранна разговорна връзка, уточнява статията. „Софиянец иска тишина в центъра на Бургас“ е още едно заглавие от първите страници на ежедневника.

„Ръст на потреблението в подстанциите по морето отчитат от EVN“ е темата на деня. Ученици от Механото започват работа в компанията, е подзаглавието на статията.