Предлага се VІ ОУ „Еньо Марковски» в Шумен да стане средищно училище

Предлага се VІ ОУ „Еньо Марковски» в Шумен да стане средищно училище, предаде репортер на Радио «Фокус»- Шумен. Докладаната записка за актуализирането на списъка на средищните училища на територията на община Шумен беше разгледана на заседанието на Просветната комисия. Към 3 юли в учебното заведение  са записани 26 ученици в задължителна училищна възраст от  населени места, в които няма училище- с. Илия Блъсково, с. Васил Друмев, с. Благово и с. Дибич, след закриването на ОУ „Н. Вапцаров” в селото. VІ ОУ „Еньо Марковски” разполага със сравнително добра материална база за реализиране на целодневна организация на учебния ден и обедно хранене на учениците. Създадена е организация за пренасочване на 27 местен училищен автобус, използван от средищно ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич и реализиране на безплатен транспорт на  учениците от населените места до VІ ОУ „Еньо Марковски” и обратно, съобразно нормативните изисквания. От общинската администрация предлагат от списъка на средищните училища да отпаднат ОУ „Н. Вапцаров” в с.Дибич, поради закриването му от учебната 2017/2018 г., както и ОУ „П. Волов”, с Мадара, поради по -малкия от 10 брой на пътуващи ученици от населени места, в които няма училище. Съгласно представено от директора на ОУ „П. Волов”- с. Мадара сведение, за учебната 2017/2018 г. училището приема 3 ма ученици от с. Кюлевча. Съгласно нормативните изисквания за средищните училища, за учениците в задължителна училищна възраст са осигурени целодневна организация на учебния ден, обедно хранене и безплатен транспорт. Решение по предлаганата актуализация на списъка на средищните училища в община Шумен ще бъде взето на сесията на 20 юли.

Ивелина ИВАНОВА