Предложение за промяна на заплащането на общинските съветници при участие в по- кратки заседания на постоянните комисии разгледа Правната комисия в Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Предложение за промяна на заплащането на общинските съветници при участие в по- кратки заседания на постоянните комисии разгледа Правната комисия към Общински съвет- Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. В докладна журналистът Милен Маринов предлага да се обсъди промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, отнасяща се до заплащането на съветниците: за участие в тържествено заседание да получават 2% от основното възнаграждение на кмета на общината, за участие в заседание на постоянна комисия, продължило по- малко от 10,15,20,30 минути- за председател съответно 1,2,3,4% от основното възнаграждение на кмета на общината, а за член 0,5, 1,1,5, 2% от сновното възнаграждение на кмета на общината. „През полетта на 2005 година  една Икономическа комисия в 304 стая заседава 8 минути, от тогава разполагам със списък на комисии, които са заседавали кратко през различните мандати. Продължително време рекордът беше 8 минути, падна на 6 минути, но през месец юни когато заседанието продължи 1,5 минути вече реших да предприема някакви действия“, обясни Милен Маринов. Той посочи, че предложението му касае  намирането на съизмерим начин на заплащане на труда на общинските съветници. Маринов отбеляза, че по правилник такъв тип предложения трябва да се разглеждат в рамките на месец. „Моето предложение е внесено през месец юли, в момента е февруари, добре е Правна комисия да помисли и за промяна в Правилника и да прецизира кои неща да се разглеждат в рамките на месец, кои в по- дълъг срок“, каза още Маринов. Даниела Русева, председател на Правната комисия посочи, че според Правилника участието на общински светници в работата на Общинския съвет и неговите комисии се заплаща- за участие в сесия – 12% от основното възнаграждение на кмета, за участие в заседание на комисии- председател 8% от основното възнаграждение, за член 7 на сто. Проф. Добрин Добрев заяви, че би подкрепил предложението на Милен Маринов. Той отбеляза, че дейността на общинските съветници не се отчита като нормален труд,  а почасово. „Не в заплащането е проблемът, когато ти работиш като общински съветник, ако не си на щат, ти отчитат само един работен ден когато си на заседание, останалото време не ти се счита за никакъв труд, което е абсолютно неправомерно. Несправедливо е този обществен ангажимент, който имаш като съветник да ти го отчитат като един работен ден в месеца“, заяви проф. Добрев. Според Пламен Петков въпросът е по-скоро правноорганизацонен. „Как да стоварим върху някого отговорността при положение,  че са му разпределени две докладни, които могат да се разгледат за 10 минути“, каза Петков. Веселин Пенчев изрази мнение, че приемането на принцип за плащане за определено време извършена работа може да засили старанието на комисиите да заседават по- дълго, с куп излишни изказвания, без да се постигне по- голяма ефективност. Правна комисия взе решение да се направи правен анализ за законосъобразността на предложението на Милен Маринов и справка в счетоводството на общината дали за тържествената сесия се получава възнаграждение или тя е освободена от заплащане.

Ивелина ИВАНОВА