Предложение за проучване на военните паметници в обезлюдените места от Великотърновска област бе представено пред Областната комисия „Военни паметници”

Велико Търново. Предложение за проучване на военните паметници в обезлюдените места в областта бе представено пред Областната комисия „Военни паметници”. То бе направено от Иван Коев, председател на „Съюза на ветераните от войните“, по време на днешното заседание на Комисията, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. Иван Коев е изготвил анализ, според който в 143 населени места без жители или с един жител, в региона има непроучени такива монументи. Според него те трябва да бъдат обследвани, реставрирани, да се обнови инфраструктурата около тях и да бъдат чествани при съответните поводи, като изложи и своите подробни аргументи. На днешното заседание присъстваха още проф. д-р Любомира Попов, областен управител на Велико Търново и председател на Комисията, заместник областният управител Ивета Кабакчиева и Живко Костадинов – началник на сектор „Военни клубове“ ТО – Варна и всички членове на комисията. По време на дискусията бе взето решение на кметовете на общини в област Велико Търново да бъде предоставена информация за военните паметници на територията на съответната община, притежаващи статут на недвижима културна ценност, въз основа на изпратения списък на военните паметници в Област Велико Търново със статут на недвижими културни ценности. В комисията постъпи и искане от кмета на Община Павликени за включване в картотеката на още 4 паметника. Паметник на сраженията на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър , м. „Канлъ д  ере“, с. Вишовград, паметник на Филип Тотю, м. „Косматица“, с. Върбовка и  2 броя паметници „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“, с. Караисен.

Комисията реши да бъде внесено в Министерство на отбраната предложение за разширяване на обхвата на чл. 4 от Закона за военните паметници и включване в същия на паметници на всички загинали герои за свободата на България., както и на поисканите от Община Павликени.

Радослав Симеонов, представител на Министерство на отбраната, запозна членовете на Комисията с пълната подкрепа, която намира предложението му в лицето на Министерство на отбраната, като съобщи, че Министерство на отбраната планира тази инициатива да бъде реализирана съвместно и с тяхно участие.