Председателят на НС Цвета Караянчева: Антикорупционното законодателство придобива все по-голямо значение за интегритета на България в европейското и евроатлантическото пространство

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Антикорупционното законодателство и практика придобиват все по-голямо значение за интегритета на България в европейското и евроатлантическото пространство. Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в изказването си в Глобална парламентарна конференция, организирана от Групата на Световната банка и Международния валутен фонд във Вашингтон. Изказването на Караянчева е в рамките на Пленарно заседание на високо равнище за председателите на парламенти. „В качеството си на председател на Народното събрание на Р България бих искала да изразя задоволството си да участвам в тази парламентарна конференция, която разглежда ключови глобални въпроси“, заяви Караянчева и благодари на организаторите за възможността. „Противодействието на проявите на корупция е ключов критерий за утвърждаване на демократичните институции и за въвеждане на съвременни стандарти за прозрачност и демократичен контрол в управлението на обществото. Ето защо антикорупционното законодателство и практика придобиват все по-голямо значение за интегритета на България в европейското и евроатлантическото пространство“, коментира председателят на НС. „Безспорно законодателните мерки са от съществено значение, но те не са достатъчни в борбата с корупцията. С особена важност е и създаването на политическа, социална и икономическа култура в обществото ни за непримиримост към феномена корупция на всички нива“, обясни Караянчева. По думите й това би могло да се постигне с обединените усилия на държавните институции, гражданските организации и медиите. „Затова в законотворческия процес отдаваме голямо значение на общественото обсъждане на законопроектите. Основните принципи в нашата нормотворческа дейност са утвърждаване на върховенството на закона, откритост и прозрачност“, добави тя. Караянчева обърна внимание на приетата от Министерски съвет Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 година. Тя уточни, че този документ извежда като приоритет на държавната политика борбата с корупцията. „основен акцент в нея се поставя в изграждането на ефективна система от антикорупционни органи и закони, укрепване на капацитета на институциите и подобряване на междуинституционалното взаимодействие“, каза още тя.