Председателят на парламента Цвета Караянчева: Преди 134 години един цял народ е съзрял необходимостта от съединение, носил я е в сърцата си и я е претворил в дело

Цвета Караянчева

Цвета Караянчева, председател на Народното събрание, в интервю за предаването „За честта и славата на България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Г-жо Караянчева, Съединението на България е неподражаем по свята историческа значимост акт, символ на какво е обаче Съединението днес?
Цвета Караянчева: Символ на силния български дух за свобода, за обединение и за единение. Много поуки трябва да извлечем от Съединението, от това, че когато започва този неподражаем исторически акт с неговата значимост, в него се включват много и различни хора. Целият народ се включва и управници, либерали, консерватори, войници, селяни, занаятчии и чиновници и те сътворяват това чудо. Съединението ни показа, че когато сме заедно можем да надвием всичко. Когато се вслушваме един в друг, когато се съберем като пръчките на Хан Кубрат, когато сме заедно можем да бъдем изключително полезни на родината си.

Водещ: Имаме ли днес онзи международен престиж, постигнат отпреди 134 години?
Цвета Караянчева: Да, имаме го, казвам го с истинска гордост, защото позицията, която получи България през последните няколко години, наистина е като значим партньор в ЕС. Аз също като председател на народното събрание имам възможност да обикалям из различни континенти, да се срещам с председатели на парламенти, с хора, които говорят с такава любов за България, че няма как да не се почувстваш горд от това, че държавата ти има такъв голям международен престиж.

Водещ: Съединението прави силата – националният девиз на България и думите изписани на сградата на Народното събрание – една от първите обществени сгради, построени след Освобождението. Вие сте председател на парламента, способни ли са днешните политици да се обединят и да защитят подобна кауза?
Цвета Караянчева: Надявам се, че са способни, надявам се, защото политиците са представителите на българския народ в парламента, говоря за народните представители и е много важна връзка между народа и неговия народен представител. Мисля, че в тежки моменти и в моменти, които касаят националното единение, ние имаме силата и желанието да се обединяваме, но политиката е нещо, което понякога ни разделя, в повечето случаи и увлечени да защитаваме своите политически програми, влизаме в спорове, които нямат чак толкова голямо значение. Надявам се, обаче че в темите, които имат значение за българския народ, имаме достатъчно разум да бъдем обединени.

Водещ: Казахте, че понякога политиката ни разединява – решенията на берлинските миротворци са довели до формирането на Българския национален въпрос, т.е. до въпроса за обединението на българите под скиптъра на българската корона, българите не са се примирили със своето политическо разпокъсване, идеята за националното единение е била по-важна от всичко. Нужна ли ни е тя днес и можем ли да направим паралел и за политическото разпокъсване в днешно време?
Цвета Караянчева: Всяко ново нещо е добре забравено старо, но пак казвам важно е да имаш политически позиции, важно е да бъдеш себе си, да бъдеш принципен, но понякога е важно без да пристъпваш принципите да подадеш ръка на опонента си, в името на голямата цел, защото както казах и преди малко обединението е станало благодарение на целия народ. И либерали, и консерватори са си стиснали ръцете, и войници, и селяни, и занаятчии, и те са произвели чудото Съединение и един цял народ е съзрял тази необходимост – той я е носил в сърцата си и я е претворил в дело.

Водещ: Коя е каузата, която трябва да ни обедини днес?
Цвета Караянчева: Каузата „България“. България преди всичко.

Водещ: А имаме ли я тази кауза?
Цвета Караянчева: За себе си мога да кажа – да, надявам се и за моите колеги – за всички, които са в сградата на Народното събрание. България трябва да бъде над всичко, защото това е нашето Отечество, мястото, в което сме се родили, в което живеем, живеят и нашите деца и след време пак това Отечество ще ни приеме в обятията си, след като извървим пътя си. Затова е важно да слагаме винаги България над всичко, така както са го правили нашите предци, така както са го правили нашите големи пълководци, така както се опитваме да го правим и ние като съвременници – потомци на едни велики хора, които преди нас са трасирали пътя – България да бъде такава, каквато е сега.

Водещ: Успехът е възможен само когато нацията обедини силите си за осъществяване на една цел – България. Говорейки си с Вас днес в деня на Съединението – какво искате да се промени в българския народ, политика, държава?
Цвета Караянчева: Искам българския народ да бъде с по-голямо самочувствие, защото историята на България ни дава това самочувствие. Това че нашият народ през годините е успял да се запази – България да запази името си, тя е единствената страна в Европа, която не е сменяла името си. Трябва да бъдем, разбира се и отговорни, и трябва да възпитаваме децата си да обичат родината си, да познават датите от историята, които са значими и наистина да носят в сърцата си България.

Йоланда ПЕЛОВА