Представители на Община Свищов взеха участие в кръгла маса организирана от СА „Д. А. Ценов“

СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Велико Търново. На 22 октомври в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе кръгла маса на тема „Управлението на проекти – предизвикателство пред съвременната наука и практика“, съобщиха от пресцентъра на община Свищов. Научният форум е организиран от катедра „Стратегическо планиране“, в изпълнение на проект „Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор“.

Проф. д-р Маргарита Богданова откри кръглата маса и направи презентация, чрез която сравни двата основни подхода при управление на проекти – традиционен и гъвкав, като постави специален акцент на методологията на гъвкавото управление на проекти като подход, с по-висока ефективност, и ефикасност на дейността на организациите в публичния сектор.
Като специален гост на събитието, в.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова бе придружена от директора на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов и екип от експерти в лицето на Маргарита Перникова, Енвер Юсниев и Емилия Парашкевова, които споделиха, по време на кръглата маса, своя практически опит в работата си по проекти.

В своите приветствени думи Анелия Димитрова подчерта, че през последните 4 години община Свищов е реализирала над 106 проекта за повече от 62 млн. лв., от които 57 млн. лв. са инвестирани в инфраструктурата на различни обекти в община Свищов. Тя допълни, че проектите са имали различни източници на финансиране, но безспорно водещ принцип, през последните четири години на управление, е било търсенето и реализирането на качествени проекти, които да оставят своя значим отпечатък върху устойчивото развитие на Общината.

Анелия Димитрова поздрави катедра „Стратегическо планиране“, за това което прави в двете си магистърски програми, осигурявайки на практиката такива специалисти и подготвени кадри, на които да се разчита както във бизнеса, така и в публичния сектор за реализирането на различни проекти.