Представят юбилейна книга, посветена на 140-тата годишнина от създаването на Варненския окръжен съд

Юбилейна книга „140г. съдебна власт – Варна“ на историка Борислав Дряновски ще бъде представена днес от 16 часа в Гражданска зала на Окръжния съд в града. Това съобщават от пресцентъра на ВОС. Тази година съдебната инстанция отбелязва 140 години от създаването си. В юбилейната хроника „140г. съдебна власт – Варна“ са събрани множество архивни документи, спомени и статии проследяващи историята на съдебната институция. Любопитство предизвиква поместена програма за конкурс за проектиране на Варненска градско-общинска и административно-съдебна палата от 1913г. От 105 години датират опитите на града да създаде подходяща сграда за правораздаването. В архивната програма са подробно описани изискванията към помещенията, които кандидатстващите архитекти е трябвало да предвидят в проектите си, както и определения терен. След като през 1914 година журито не определя победител в конкурса се налага организирането на нов. На 27 март 1915 година оценяващата комисия отново не присъжда първа награда, а с втора премия  оценява проекта на арх. Дабко Дабков и Стефан Венедикт Попов с мотото Veritas.