Предстои обработка на земеделски площи от 13-ти до 18-ти май, пчеларите трябва да обезопасят кошерите си

Бургас. Общината уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13-ти до 18-ти май от 7.00 часа до 20.00 часа, „Сортови семена- Бургас“ ООД, ще извърши третиране на посеви с пшеница срещу брашнеста мана и фузариоза. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Третирането ще се извърши с продукти за растителна защита „Сфера макс“, при доза 0.040 мл/дка. и течен тор „Витал“ при доза 0.200л/дка., с  карантинен срок 42 дни. Подлежащите на третиране на парцели са в масив на местност и на площи, както следва:
– Землище Бургас масив №3. бивши 86, 87. 88 -е площ 1176 дка, отстоящи от населеното място 8 км, отстояние от съседно селище – кв. „Ветрен“ на 6 км: дата на третиране: 14.05.2019;
– Землище Бургас масив №3, бивши 105. 106-110 с площ 1547 дка, отстоящи от населеното място 7 км, отстояние от съседно селище – кв. „Ветрен“ на 7 км; дата на третиране: 15.05.2019;
– Землище Бургас масив №3, бивши 140- 145, с площ 4419 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище – кв. „Лозово“ на 5 км; дата на третиране: 16.05.2019. За организиране и провеждане на третирането отговаря Али Хамид Али.
На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.