Предстои отваряне на системата за електронен прием на първокласници в Поморие за тестова регистрация

Бургас. Системата за електронен прием в първи клас, през учебната 2019/2020 г., в град Поморие ще бъде тестово отворена на 15.05.2019 г. от 10:00 ч. и ще продължи до 19 май 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. В този период, родителите имат възможност пробно да регистрират, редактират и отказват заявления за прием. Същинската регистрация на първокласници ще започне на 23 май и ще продължи до 31 май 2019 г. Преди да се пристъпи към подаването на заявление (регистрация), препоръчваме подробно да се разгледа информацията за работа със системата, в какви срокове се провежда записването и класирането, както и критериите за класиране и необходимите документи. С последните промени в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование към водещия критерии, близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. В тази връзка при регистрация на заявлението в електронната система за прием, ако детето има брат/сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в същото училище, независимо от адреса избирате първа група отседналост – постоянен/настоящ адрес в района на училището, непроменян в последните 3 години. Датата на първото класиране е 5 юни 2019 г., когато ще бъдат обявени резултатите и след която ще започне записването на децата в училището, в което са приети. Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.