Предстои пръскане с препарати за растителна защита в землищата на Шумен

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства, че фирма „КИММС“ ЕООД ще проведе третирания с препарати за растителна защита в землището на гр. Шумен, кв. „Дивдядово“ и в граничещите територии, считано от 18 до 19 април 2019 г. Това съобщиха от Община Шумен. Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да намерите на сайта на Община Шумен, на посочените телефони на фирмата  и на телефон – 054/ 857 710 в общинската администрация.