Предстои публично обсъждане на отчет на Бюджет за 2016 г. на Община Благоевград

Благоевград. Годишният отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2016 година ще бъдат подложени на публично обсъждане. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. Срещата ще се състои на 17 август от 16.00 часа в зала № 5 в сградата на Община Благоевград. Дневният ред включва три точки, свързани и с представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси, въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2016 година. Обсъждането се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50  ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград. Всеки гражданин може да присъства по време на публичното обсъждане.