Предстоящата залесителна кампания бе обсъдена на Работно съвещание на директорите на регионални дирекции по горите

Работно съвещание на директорите на регионални дирекции по горите и директорите на дирекции в Изпълнителна агенция по горите се проведе в Сливен. Това съобщиха от Областна администрация. Съвещанието беше ръководено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Джупаров. Обсъждана бе дейността на агенцията и нейните структури относно бюджетните програми за настоящата година, здравословно състояние на горите и прогнози за развитието на вредители и болести, контрола и опазването, проблеми при изграждане на инфраструктурни обекти, обучението на кадрите и др. В центъра на вниманието бяха поставени акценти за наближаващата залесителна кампания, синхронизиране на усилията по превенция и действия по предотвратяване на пожари, нарушенията в горите, подобряване на горското планиране. В съвещанието бяха дискутирани и предложения за оптимизиране на нормативната уредба в горите, както и мерките от страна на ИАГ и ловците по отношение на дивите свине, след потвърждаване на диагнозата Африканска чума по свинете (АЧС). Докладвана беше и подготовката за предстоящите чествания на „Седмица на гората“ и „ 140 години Държавна горска служба“.