Предстоящи събития във Велико Търново на 27 септември

***

Велико Търново. 

От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция, организирана от община Златарица. Пресконференцията е във връзка с връчването на  Дванадесетата национална награда за литературна критика „Иван Мешеков и Иван Радославов“, и преиздаването  на книгата на Иван Мешеков „П.К. Яворов – поет богоборец“.В пресконференцията ще участват Пенчо Чанев, кмет на Община Златарица и проф. Димитър Михайлов, преподавател в катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий.

***

Велико Търново. 
От 11.15 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на групата съветници от БСП. Съветниците ще коментират актуални теми, свързани с предстоящата сесия на Общинския съвет и ще изложат своята позиция във връзка с бъдещето на пространството около паметника на Васил Левски във Велико Търново.

***

Велико Търново. 

От 12.00 часа при източния вход на  Парк „Марно поле“ ще се проведе Кампания „Сърдечни приятелки“ – розов кемпер на фондация „Една от 8 – Нана Гладуиш“.

***

Велико Търново. 

От 16.00 часа в Читалище „Надежда – 1869“ ще се проведе Среща с проф. Иван Станков и представяне на книгата „Спомени за вода“.

***

Велико Търново. 

От 18.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов ще бъде открита Обща изложба на участниците в Международно бианале на стъклото-2017.

***