Предстоящи събития във Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица на 15 ноември

***

Велико Търново.

От 19.00 часа в  МДТ „Константин Кисимов“ ще се проведе Благотворителен концерт.

***

Велико Търново.

От 19.30 часа в Клуб 7 ще се проведе Среща с женския отбор на „Етър-64“.

***

Велико Търново./с. Леденик. 

От 10.00  и 12.00 часа на стадиона ще се проведат Финали на общинските ученически игри по футбол – XI-XII клас.

 ***

Свищов.

От 10.30 часа в заседателната зала на Община Свищов ще се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

***

Горна Оряховица.

От 17.30 часа в ХГ „Н. Каранешев” ще се проведе Представяне на книгите „Избрани съчинения“ в два тома на автора Кънчо Великов – член на Съюза на българските писатели.

***