Предстоящи събития във Велико Търново на 12 януари

***

Велико Търново. 

От 11.00 часа на сцената на читалище  „Искра” Русенският куклен театър ще гостува с спектакъла „Патиланци“.

***

Велико Търново. 

От 13.00 часа в ресторант „Момина крепост“ ще се проведе Ден на производителя, организиран от ТД „Трапезица 1902“,  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ и и Съюза на енолозите в България.

***