През ноември ще бъдат увеличени заплатите на здравните работници в детските заведения и училища в Пловдив

снимка: pixabay.com

Пловдив. През ноември ще бъдат увеличени заплатите на здравните работници в детските заведения и училища в Пловдив. Това е станало ясно след заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от КНСБ-Пловдив. Като точка от дневния ред, поставена от представителите на синдикатите, е залегнал въпросът за възможностите на Община Пловдив за увеличение на основните трудови възнаграждения на здравните работници в детско и училищно здравеопазване. След проведените преговори между социалните партньори е взето решение с подписването на новия колективен трудов договор на ниво община, който ще влезе в сила от 8 ноември, да бъдат актуализирани заплатите на здравните работници в детско и училищно здравеопазване, работещи на територията на Община Пловдив. Размерът на основните трудови възнаграждения, който към настоящия момент е 800 лв., считано от 8 ноември ще стане 900 лв. С това през настоящата 2019 година ще бъдат достигнати договореностите, постигнати в КТД за отрасъл здравеопазване.