През периода януари – октомври 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.4% спрямо същия период на 2018 г.

През периода януари – октомври 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.4% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 32 681.1 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.2% от износа за държавите – членки на ЕС.
През октомври 2019 г. износът за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3 632.0 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (5.0%).

Вносът на България от ЕС през периода януари – октомври 2019 г. се увеличава с 2.6% спрямо същия период на 2018 г. и достига 34 112.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.
През октомври 2019 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 903.0 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (16.7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – октомври 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 431.6 млн. лева.