През последните 24 часа е отчетено повишение в нивото река Марица край Пазарджик

През последните 24 часа е отчетено повишение в нивото река Марица край Пазарджик, сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология. Тя е покачила нивото си при Велинград с 6 см. Река Марица при Белово е повишила водното си равнище с 3 см, а при Пазарджик – с 10 см. Повишение на нивото с 8 см е регистрирано и за река Тополница при село Поибрене. Нивото на градският канал „Паша арк“  е повишено с 1 см.